Parking Valet Driver

Kami ngayon’y kasalukuyang naghahanap ng Parking Valet Driver. Ang mga nagnanais na maging isa sa aming mga aplikante sa posisyong ito ay nararapat na mayroong katangian at kwalipikasyon na na-aayon sa sumusunod:

Job Qualification for Parking Valet:

  • High school graduate
  • May Professional Driver’s License at restriction 1-2 o 1-3
  • May kakayahang magmaneho ng parehong manual at automatic na sasakyan
  • Maingat at responsable sa pag-aalaga ng mga sasakyan at gamit ng kostumer
Job Location: Mandaluyong

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Essential SSL