Parking Maintenance

Kami ngayon’y kasalukuyang naghahanap ng Parking Maintenance. Ang mga nagnanais na maging isa sa aming mga aplikante sa posisyong ito ay nararapat na mayroong katangian at kwalipikasyon na na-aayon sa sumusunod:

Job Qualifications:

  • High school graduate
  • Mahusay sa paglilinis ng parking lot
  • Maayos at maingat sa pagganap ng mga gawain
  • Hindi required subalit ang may kaalaman sa carpentry at electrical ay may advantage
Job Location: Makati City Mandaluyong Pasay

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Essential SSL